Aktuální sortiment – meče

1.Název předmětu :     Rakouský palaš pro důstojníky těžké jízdy vzor 1811/37 s pochvou

Stav :   stopy po odstraněné atmosferické korozi, hřbet rukojeti nepůvodní

2.Název předmětu :     Rakouský palaš pro příslušníky těžké jízdy vzor 1825 s pochvou

Stav :   dobrý

3.Název předmětu :     Rakouský palaš pro příslušníky lehké jízdy vzor 1798 s pochvou

Stav :   dobrý, čepel a pochva staršího původu

4.Název předmětu :     Rakouský palaš pro příslušníky těžké jízdy vzor 1811 s pochvou

Stav :   dobrý

5. Název předmětu :     Rakouská jezdecká šavle vzor 1861 pro mužstvo s pochvou

Stav :   stopy po odstraněné atmosferické korozi na pochvě

6. Název předmětu :     Rakouská jezdecká šavle vzor 1858 pro mužstvo s pochvou

Stav :   dobrý

7. Název předmětu :     Rakouská šavle pro důstojníky dobrovolných hulánů vzor 1858 s

pochvou, darovací provedení

Stav :   dobrý

8. Název předmětu :     Rakouská šavle pro poddůstojníky lehké jízdy vzor 1803 s pochvou

Stav :   dobrý

9. Název předmětu :     Rakouská šavle pro důstojníky lehké jízdy vzor 1827/37 s pochvou

Stav :    stopy po odstraněné atmosferické korozi na pochvě

10. Název předmětu :     Rakouská šavle pro příslušníky lehké jízdy vzor 1803 s pochvou

Stav :    stopy po odstraněné atmosferické korozi na čepeli a pochvě

11.Název předmětu :     Rakouská jezdecká šavle vzor 1858 pro mužstvo s pochvou

Stav :   dobrý

12. Název předmětu :     Rakouská šavle pro důstojníky jezdectva vzor 1861 s pochvou

Stav :   dobrý

14. Název předmětu :     Rakouská šavle pro důstojníky pěchoty vzor 1837/38 s pochvou

Stav :   dobrý

15. Název předmětu :     Rakouská šavle pro důstojníky jezdectva vzor 1845 s pochvou

Stav :   dobrý

16. Název předmětu :     Rakouská jezdecká šavle vzor 1858 pro mužstvo s pochvou

Stav :   dobrý

17. Název předmětu :     Rakousko-uherská šavle pro důstojníky jezdectva vzor 1869 s pochvou

Stav :   dobrý

18. Název předmětu :     Rakousko-uherská šavle pro důstojníky jezdectva vzor 1850 s pochvou

Stav :   dobrý

20.Název předmětu :  Rakouská šavle pro štábní důstojníky lehké jízdy vzor 1827/37 s pochvou

Stav :   dobrý

21.Název předmětu :     Rakousko-uherská šavle pro důstojníky jezdectva vzor 1850 s pochvou, darovací provedení

Stav :   dobrý

22.Název předmětu :  Rakouská šavle pro štábní důstojníky lehké jízdy vzor 1827/37 s pochvou

Stav :   dobrý

23.Název předmětu :     Rakousko-uherská šavle pro jízdní dělostřelce vzor 1877 s pochvou

Stav :   dobrý

24.Název předmětu :     Rakouská šavle pro důstojníky jezdectva vzor 1861 s pochvou

Stav :   dobrý

25.Název předmětu :     Rakouská šavle pro důstojníky jezdectva vzor 1845 s pochvou

Stav :   dobrý

26.Název předmětu :     Rakouská šavle pro důstojníky pěchoty vzor 1837 s pochvou

Stav :   dobrý

27.Název předmětu :   Rakousko-uherská šavle pro důstojníky námořnictva vzor 1850/71

s pochvou

Stav :   dobrý

28.Název předmětu :     Rakousko-uherská šavle pro důstojníky jezdectva vzor 1904 s pochvou

Stav :   dobrý

29.Název předmětu :   Rakousko-uherská šavle pro důstojníky jezdectva vzor 1869 s pochvou

Stav :   dobrý

31.Název předmětu :     Ruská šavle pro příslušníky jezdectva vzor 1827 s pochvou

Stav :   dobrý

36.Název předmětu :     Rakouská jezdecká šavle vzor 1845 pro mužstvo s pochvou

Stav :   dobrý

37.Název předmětu :     Rakousko-uherský kord pro vojenské úředníky vzor 1903 s pochvou

Stav :   na vnitřní straně pochva na dvou místech promáčknuta

38.Název předmětu :     Rakousko-uherská šavle pro státní úředníky vzor 1889 s pochvou

Stav :   dobrý

39.Název předmětu :     Rakousko-uherský kord pro vojenské úředníky vzor 1903 s pochvou

Stav :   dobrý

41.Název předmětu :     Rakousko-uherská šavle pro státní úředníky vzor 1889 s pochvou

Stav :   dobrý

43.Název předmětu :     Rakousko-uherský kord pro vojenské úředníky vzor 1903 s pochvou

Stav :   dobrý

45.Název předmětu :     Rakousko-uherský kord pro úředníky železnic vzor 1891 s pochvou

Stav :   dobrý

47.Název předmětu :     Rakouský kord pro státní úředníky vzor 1849 s pochvou

Stav :   dobrý

48.Název předmětu :     Československá šavle pro důstojníky armády vzor 24 s pochvou

Stav :   dobrý

49.Název předmětu :   Československá šavle vzor 24 pro strážmistry a vrchní strážmistry

četnictva s pochvou

Stav :   dobrý

51.Název předmětu :     Ruská šaška pro důstojníky dragounů vzor 1881/1909 s pochvou

Stav :   dobrý

no images were found

52.Název předmětu :     Ruská kozácká šaška vzor 1838 s pochvou

Stav :   dobrý

no images were found

55.Název předmětu :     Ruská šavle pro příslušníky jezdectva vzor 1827 s pochvou

Stav :   dobrý

no images were found

57.Název předmětu :     Rakouská šavle pro důstojníky pěchoty vzor 1837/38 s pochvou

Stav :   dobrý

no images were found

59.Název předmětu :     Rakouská šavle pro příslušníky pěšího četnictva s pochvou, před 1850

Stav :   dobrý

no images were found

60.Název předmětu :     Rakouský palaš pro příslušníky těžké jízdy vzor 1798

Stav :   dobrý

no images were found

61.Název předmětu :     Rakouská jezdecká šavle vzor 1869 pro mužstvo

Stav :   dobrý

no images were found

62.Název předmětu :     Rakousko-uherský kord pro vojenské úředníky vzor 1903 s pochvou

Stav :   dobrý

no images were found

64.Název předmětu :     Rakouská pěchotní šavle vzor 1861 s pochvou

Stav :   dobrý

no images were found

65.Název předmětu :     Rakouská pěchotní šavle vzor 1861 s pochvou

Stav :   dobrý

no images were found

66.Název předmětu :     Rakouská pěchotní šavle vzor 1836 s pochvou

Stav :   dobrý, spodní kování pochvy nepůvodní

no images were found

67.Název předmětu :   Rakouská šavle pro příslušníky vojenské hudby s pochvou, konec 19.

století

Stav :   stopy atmosferické koroze na čepeli

no images were found

70.Název předmětu :  Lovecký sekáč s pochvou, střední Evropa, konec 19. století

Stav :   dobrý

no images were found

71.Název předmětu :  Lovecký tesák s pochvou, střední Evropa, 18./19. století

Stav :   dobrý

no images were found

75.Název předmětu :     Rakouská puška pro zvláštní sbory vzor 1867 systému Werndl

Stav :   dobrý

no images were found

79.Název předmětu :     Meč vídeňské Akademické legie, 1848

Stav :   dobrý

no images were found

80.Název předmětu :     Meč vídeňské Akademické legie, 1848

Stav :   dobrý

no images were found

82.Název předmětu :     Rakousko-uherský hasičský tesák s pochvou, konec 19. století

Stav :   dobrý

83.Název předmětu :     Rakouská šavle pro námořnictvo vzor 1858 s pochvou

Stav :   dobrý

84.Název předmětu :     Rakousko-uherská šavle pro důstojníky horské zeměbrany vzor 1907

s pochvou

Stav :   dobrý

85.Název předmětu :     Rakouský ženijní tesák vzor 1853/89 s pochvou

Stav :   dobrý